EVALUACIÓ

  • Identificació dels millors partners: juntem les extenses bases de dades del CIEEC-CCOIC amb el perfil d’empreses que ens demana el client per aportar un llistat dels col·laboradors idonis per els interessos de l’empresa espanyola a Xina, siguin proveïdors o distribuïdors.

  • Estudis de mercat complets i personalitzats a cada client, incloent anàlisi dels principals jugadors en el mercat target (locals i internacionals), canals de distribució, anàlisi de preus de la competència, anàlisi de la demanda, dades agregades d’oferta i demanda, barreres d’entrada, casos d’èxit, etc.

  • Redacció d’un Business Plan i estudi de viabilitat per la introducció dels productes analitzats en el mercat