INVERSIÓ

  • Elaboració d’informes d’inversió; recopilació i adaptació de dades per a presentar el projecte.

  • Estudi de viabilitat d’un projecte d’inversió; redacció d’estratègies per al seu desenvolupament.

  • Gestió íntegra d’inversions: identificació i captació de potencials inversors, suport a les negociacions i tancament d’operacions